Painijaosto

Puheenjohtaja
Kujala Matti
050 543 9518
Matti.Kujala@mil.fi

Sihteeri/rahastonhoitaja
Ojala Kirsi

Jäsenet
Kiikeri Matti
Kujala Heikki
Mannila Vesa
Mäki-Töyli Mauno
Rinnekari Tapio
Rintamäki Heikki
Västi Kimmo

Painijaoston Facebook-sivut ja YouTube-kanava

YKV-paini Facebookissa

YKV-painin YouTube -kanava