Painijaosto

Puheenjohtaja
Rintamäki Annina

Sihteeri/rahastonhoitaja
Mäki-Töyli Johanna

Jäsenet
Hovila Maarit
Kiikeri Matti
Kujala Heikki
Kujala Matti
Kytöharju Mikko
Loukola Sari
Mannila Vesa
Mäki-Töyli Matti
Rintamäki Heikki
Västi Kimmo

Painijaoston Facebook-sivut ja YouTube-kanava

YKV-paini Facebookissa

YKV-painin YouTube -kanava