Tietosuojaseloste

INFO

Voimistelu- ja Urheiluseura Ylistaron Kilpa-Veljet ry
Seura on perustettu 28.1.1945.

POSTIOSOITE
Mäenpäänloukontie 7,
61400 Ylistaro

SÄHKÖPOSTI
seura@ykv.fi

Y-tunnus 0184518-7

PUHEENJONTAJA
Mikko Kangas
0400 456 184

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimuksia.
1 Rekisterinpitäjän nimi
Voimistelu- ja Urheiluseura Ylistaron Kilpa-Veljet ry
Y-tunnus 0184518-7

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Kangas 0400 456 184

3 Rekisterin käyttötarkoitus
Yhdistys ylläpitää yhdistyslain (503/1989) 11 §:n mukaista ja seuran sääntöihin perustuvaa jäsenluetteloa. Rekisteritietoja käytetään mm. jäsenmäärien seuraamiseen, seuratoiminnan tai sen alajaostojen toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen sekä seuran tai sen alajaostojen ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Jäsenluettelo on tallennettu Suomisport-järjestelmään.

4 Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteristä käy ilmi seuraavia tietoja: jäsenen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti. Lisäksi seuran alajaostot keräävät jäseniltään muita toiminnan järjestämiseen liittyviä henkilötietoja, joita ei säilytetä keskitetysti.

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla tai huoltajan kirjallisella ilmoituksella ja sekä Ylistaron Kilpa-Veljien alaisten jaostojen lajiliittojen järjestelmistä (lisenssinumero). Tiedonkeruussa käytetään verkkopohjaisia lomakkeita.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja käytetään vain niihin tarkoituksiin, joista tässä rekisteriselosteessa on mainittu. Tietoja voidaan luovuttaa johtokunnalle ja puheenjohtajalle. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille ilman jäsenen suostumusta eikä niitä luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

7 Henkilötietojen käsittelijät ja rekisterin suojauksen periaatteet
Ylistaron Kilpa-Veljet ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Jäsenrekisteri säilytetään suojattuna sähköisessä muodossa (Suomisport). Henkilötietoja käsittelee seuran alajaostojen organisaatioihin ja toiminnallisiin ryhmiin nimetyt vetäjät. Henkilötietojen käsittelijät säilyttävät henkilötietoja huolellisesti ja
luottamuksellisesti sähköisessä muodossa.Alajaostojen keräämää henkilötietoa säilytetään vain sen ajan, kun se toiminnan järjestämisen kannalta on tarpeellista.

8 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot ja tehdä tarvittaessa korjauksia tietoihinsa. Jäsenen tarkastuspyyntö tulee toimittaa ensisijaisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjän on ylläpidettävä henkilötietolistaa ajan tasalla parhaan kykynsä mukaan. Jäsenillä itsellään ja alaikäisten huoltajilla on vastuu muutosten ilmoittamisesta kirjallisesti ensisijaisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Päivitetty 7.1.2023


Ota yhteyttä

postiosoite

Mäenpäänloukontie 7
61400 Ylistaro

ota yhteyttä

haluatko tietää enemmän toiminnastamme? ota rohkeasti yhteyttä seuraamme tai jaostojen edustajiin